459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Nízké sebevědomí, nedostatek sebedůvěry

Popis nízkého sebevědomí, nedostatku sebedůvěry

Sebevědomí, víra v sebe je téma, které může skrytě sužovat každého z nás. I lidé s velkým sebevědomím na venek mohou být, a mnohdy jsou, uvnitř zranitelní.

Sebedůvěra je často spojována s tím, jak nás chválí či kritizují druzí. Pokud však oslovíme člověka se zdravým sebevědomím, jistě nám potvrdí, že chvála ani hanění druhých nemá na jeho úctu k sobě žádný vliv. Nabízí se otázka: Jak je na tom naše sebevědomí, když nám tak záleží na názoru druhých.

Příčiny

  • pochybnosti, nedůvěra ve vlastní schopnosti, nevíra v sebe samé
  • zhoubné postoje, jejichž vlivem v nás může vznikat nedostatek víry v sebe sama
  • neúspěch, nezdar, a potřeba chvály z venčí
  • anorexie, bulimie (ospalost, únava, závratě a omdlévání, podvýživa, vychrtlost, hubenost, popraskaná suchá kůže, bolest břicha, poruchy až vymizení menstruace)
  • laktační, poporodní psychóza (smutek, skleslost, strach, úzkost z rodičovství, nedostatek sebedůvěry, nezájem o dítě)
  • předčasná ejakulace, vyvrcholení (neschopnost vůlí oddálit výron semene při pohlavním styku)
  • mužský přechod, andropauza (podrážděnost, nespavost, únava, úbytek svalové hmoty, snížení sexuální touhy)

Možné následky a komplikace tohoto postoje

Chlubivost, vytahování se, chvástavost, namyšlenost, pýcha, sobectví, egoizmus, nejistota, nerozhodnost, odsuzování a pohrdání, přehnané nároky, nespokojenost, kritika, sebeobviňování, pocit viny, ukřivděnost, urážlivost, výčitky, vyčítání, zlomyslnost, pomlouvání, kritizování, žárlivost, nevěra, podvádění partnera, závislost na práci, přepracování, pocit knedlíku v krku, tréma, strach z vystupování před lidmi, snížení sexuální touhy, libida, frigidita.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

(Informační zdroje stránky)